Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 10725 aforyzmów.

Zbyt wiele tra­cisz, kiedy miłości się boisz. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:42

Życie w miłości nie przes­ta­je kiełko­wać, na­wet kiedy Cię nie ma. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 13:34

Nie pot­rze­buje­my oczu by czuć mu­zykę serc 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 12:49

Bez po­rozu­mienia, nie ma powodzenia. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:03

Niewol­nic­two wiąże się z ag­resją wol­ności, o którą jeszcze zawalczy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:48

budzisz we mnie trwogę
jed­nak op­rzeć Ci się nie mogę 

aforyzm • wczoraj, 21:51

Kiedy dzieje się dob­rze, mówisz- szczęście
Kiedy dzieje się źle mówisz- los 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 16:07

Ze stygnącej nadziei trud­niej uk­ształto­wać rzeczywistość. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 15:01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 14:47 frut sko­men­to­wał tek­st Żonkil zdradza wiosnę.  

dzisiaj, 14:47 M44G sko­men­to­wał tek­st Żonkil zdradza wiosnę.  

dzisiaj, 14:45 Kapitan do­dał no­wy tek­st Do trzech ra­zy sztu­ka... próba, [...]

dzisiaj, 14:44 myszka123 sko­men­to­wał tek­st Czas płynie, życie ucieka, [...]

dzisiaj, 14:42 Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Zbyt wiele tra­cisz, kiedy [...]

dzisiaj, 14:42 Otulona do­dał no­wy tek­st Żonkil zdradza wiosnę.  

dzisiaj, 14:41 Otulona sko­men­to­wał tek­st Bez kwiat­ka nie pójdzie [...]

dzisiaj, 14:35 nuntius sko­men­to­wał tek­st Jak po­cis­ki wy­mie­rza­ne w naj­bliższych. Os­tre [...]

Reklama