Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12066 aforyzmów.

Tyl­ko w szczęściu uk­ry­ty jest smu­tek, który ma­my szansę poczuć każde­go dnia. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 06:48

Cokół rodzi za­wiść wokół. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 06:25

Ta­kie "coś" które poz­wa­la poczuć się ni­komu kimś - Tak właśnie to miłość.

****Z cyk­lu cy­nicznie przez świat**** 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 02:00

I podążam tak z ra­dością w oczach.
Ścieżką swą wracam.
Uśmiech ma­luję na twarzy swej.
Ot­wieram drzwi - ...a dom wciąż pusty. 

aforyzm • dzisiaj, 00:24

Tyl­ko życie z pasją, podług niej, dla niej
- jest na tym świecie jeszcze coś warte. 

aforyzm • wczoraj, 23:21

Pis­mo wyb­leknie, to co w ser­cu i pa­mięci nie um­rze nigdy. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 19:53

Sa­mot­ność jest tą częścią ludzkiego życia w której nadzieja pisze wier­sze... niedokończone. 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • wczoraj, 19:28

Fi­lozo­fie, któryś wrócił,
wyłóż księgi, któreś przyniósł
nie wykładaj, żad­nej sam. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 19:06

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama