Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11207 aforyzmów.

Kłam­stwem można ludzi kar­mić, ale nie można wyżywić.
Lesław Nowara 

aforyzm • dzisiaj, 10:35

nieraz nie po­zos­ta­je nic in­ne­go jak tyl­kowzrusze­nie ramion 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 07:59

Wsza, wszędzie się wepcha. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:04

Umysł pro­si, a na­wet błaga, kiedy nie rozumie. 

aforyzm • dzisiaj, 03:22

Jes­tem w błędzie. Nie wyjdę z siebie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:03

..Tu­taj gdzieś obok , ktoś sięga ot­chłani
Myśli i marzy , ser­ce swe ra­ni
Pat­rzy do tyłu , w przód i dookoła
Głos swej duszy , do tańca go woła
Już z każdym kro­kiem, biegu tych myśli
W dłoń łapię , za­wiłość swych myśli
Więc to dlacze­go.., te ser­ce ra­ni
Prze­cież sa­mo w so­bie , poszu­kuje ot­chłani .. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 23:52

Sa­mot­ność tyl­ko pat­rzy, jak zasłaniają świat, książki i nauczyciele. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 17:00

Może jeszcze przyj­dzie czas,
że będę te­go żałować,
ale nie teraz,
dziś mówię Ci GOODBYE. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 12:52

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama