Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12106 aforyzmów.

Gim­bus od­jechał...można wchodzić. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:46

For­tu­na kołem się toczy. I często zboczy. 

aforyzm • dzisiaj, 05:47

Mu­zycznie: dy­rygent dy­rygu­je...ręką, głową, chu­jem ! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 01:01

Ludzie to tyl­ko zwierzęta, które pobłądziły. Za­nim zawrócą z dro­gi pieniędzy i sławy, zdążą sprze­dać miłość i przy­jaźń, za­mieniając się w bestie. 

aforyzm • wczoraj, 23:29

Sa­mi so­bie jes­teśmy zgry­zotą i uko­je­niem, tru­cizną i antidotum... 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 22:18

Oce­na jest jak przynęta, często się można złapać na haczyk. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 21:45

Dwa słowa, dziewięć li­ter. Przys­pie­szo­ny od­dech, drżenie serc. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 20:37

Bez­względność ko­biety uśmier­ci każde trwanie..
z tą samą siłą niszczy, wy­pierając się zazdrości
cze­go sa­ma nie cier­pi, po­cier­pi ktoś inny..
nie cier­pi też, nie mogąc uk­ryć włas­nych słabości. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 19:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100