Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12181 aforyzmów.

Chcąc przeżyć życie ro­bisz to dla siebie,
Chcąc je przet­rwać ro­bisz to dla innych. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 20:36

A jo nie chce do Ka­nady,chce by wi­no doł my ktoś. Żeby zab­roł me ze du­mu bo Bal­bi­ny mum juz doś. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 16:05

"Widząc cier­piące­go, okaż mu choć od­ro­binę po­cie­sze­nia." ~ Pa­weł Rychlica 

aforyzm • dzisiaj, 11:50

Ja­ko BU­DOW­NICZY połykam łajno 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 08:58

Miesiąc miodo­wy: stan małżeński przejściowy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:12

to cias­teczko ro­bi z człowieka potwora 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:02

Pat­rzę w lus­tro i cóż
Za młoda, żeby umierać
Za sta­ra, żeby żyć 

aforyzm • wczoraj, 20:37

"Nie ważne jest to czy jes­teś bo­gaty czy bied­ny, bo tak nap­rawdę wszys­cy się kiedyś tam spot­ka­my i będziemy równi." ~ Pa­weł Rychlica 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • wczoraj, 19:03

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama