Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12836 aforyzmów.

Duchy przeszłości wciaź rzu­cają cień na moją teraźniejszość... 

aforyzm • dzisiaj, 22:46

.... by ktoś po raz pier­wszy od wielu miesięcy pat­rzył na nią nie jak na przed­miot, nie jak na piękną ko­bietę, lecz w sposób nieu­chwyt­ny, jak­by prze­nikał na wskroś jej duszę, jej strach, jej kruchość, jej niez­dolność do wal­ki ze światem, nad którym po­zor­nie do­mino­wała, choć tak nap­rawdę nicze­go o nim nie wiedziała. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:02

To niez­mier­nie cieka­we, jak można mieć nud­ne życie.
Jak to jest żyć, nie ciesząc się z te­go przedsięwzięcia? 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:59

Kocham ! jakże to pięknie słowo
Pos­ta­raj się kochać. 

aforyzm • dzisiaj, 11:27

"Wszys­cy po­pełniamy ta­kie sa­me grzechy. Ale każdy – po swojemu."
Lesław Nowara 

aforyzm • dzisiaj, 10:47

Ja­ko GIER­MEK wciągam nosem 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:38

Usłużny: spełni każde jej życze­nie, za zbliżenie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 06:19

Praw­da wyz­wa­la.. prze­de wszys­tkim z lęku. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100