Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12346 aforyzmów.

Wiel­możni Państwo !

" Dwójko­wość" prze­miany ener­gii tworzy jej auto­nomiczne struk­tu­ry !

Dziękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 11:30

Ja­ko DYSK nie noszę czapek 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 05:06

Cześć i chwała Nam ! Za świat, które­go was uczy­my ! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 21:42

Naj­pierw jest idea, później do­daje­my ł. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 20:34

Nie oszu­kuje siebie ten, kto się wiele spodziewał w młodości. Ale jak wte­dy doz­na­wał przeczuć we włas­nym ser­cu, tak też w nim, a nie na zewnątrz, wi­nien szu­kać spełnień. 

aforyzm • wczoraj, 20:08

Mądrości się uczy­my i nig­dy nie przestajemy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 13:27

-Po­wiedz mi szczerze, ile dla ciebie znaczę?
W od­po­wie­dzi cisza, milczysz. 

aforyzm • wczoraj, 12:04

Brzyd­ka przy­wara - plotkara. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 07:36

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama