Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11380 aforyzmów.

Za­nim wyj­dziesz z siebie, zas­tanów się co wte­dy pozostanie. 

aforyzm • dzisiaj, 06:28

Od­da­lam wspom­nienia przyrze­kam pamięć.
Odtwórz 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 23:59

Z ko­bietą źle, każdy to wie. Bez ko­biety, jeszcze gorzej niestety! 

aforyzm • wczoraj, 06:07

Kaz­nodzieje in­nych chwil nie widzą włas­nych przemówień. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 05:36

Bóg stworzył diabła, gdy uj­rzał swe odbicie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 01:46

Gdy­by tyl­ko wol­ność równa była miłości, tak wielu ro­man­tyków nie skończyłoby się tak prędko..
Gdy­by tyl­ko po­wiet­rze wys­tar­czało, by oddychać.. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 01:06

człowieko­wi ser­deczne­mu zaw­sze ciep­lej, aniżeli te­mu co skrzywiony 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • przedwczoraj, 14:49

Wiesz...do twarzy mi z Twoją buzią. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 13:23

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama