Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12707 aforyzmów.

Dob­rze, jak ko­bieca ki­bić może zadziwić. 

aforyzm • dzisiaj, 05:57

Ja­ko DY­RYGENT ja­dam ryż 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:23

Choć obiekt tęskno­ty wciąż wra­ca do mnie
w swo­jej wędrow­ce, po­tyka się o włas­ne kroki.. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • wczoraj, 19:38

Syn­drom Ewy
Jest XXI wiek
Zaścian­ko­wość, prostactwo
Cha­rak­te­rys­ty­ka zazdrości
Kobieta 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 19:08

Nie trze­ba uciec w marze­nia, by uświado­mić so­bie to jak bar­dzo rzeczy­wis­tość prze­raża, bo wys­tar­czy uciec od rzeczy­wis­tości by nie prze­rażało nic... 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 17:35

W maj­tkach,spod­niach czy w su­kien­ce lu­biem wol­no i na pren­dce.Ło mat­ko alem wszechstronna 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 09:00

Prze­miana: w młodości – wzdycha­nie, na sta­rość – stękanie. 

aforyzm • wczoraj, 06:16

O mu­zyce le­piej nie mówić ,mu­zyka mówi sa­ma za siebie 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 01:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama