Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12337 aforyzmów.

Twoim przez­nacze­niem jest nieus­tannie ra­nić wszys­tkich wokół. Nie masz żad­ne­go wyjścia - chcesz czy nie, bez przer­wy krzyw­dzisz i siebie, i ich. Możesz je­dynie wyb­rać, ko­go bardziej. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 03:56

(...) jak na szydercę
Za tkli­we mam –
Za miękkie ser­ce.
-oczy­wiście nie moje 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:40

Ja­ko PROS­TAK krzy­wo patrzę 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:01

Nieunik­nionym jest ugi­nać się jak trzcina
ale nig­dy nie łam się jak drzewo

*in­spi­rac­ja: Blaise Pascal 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 20:01

Mężczyz­na , który pog­rze­bał swój ta­lent w bra­ku wyższych am­bicji nie zasługu­je być pog­rze­bany ze mną.
Pew­nie myślisz , że jes­tem ścier­wom . Ja jes­tem tyl­ko Kobietą-Zwycięstwa. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 16:32

Wa­run­ko­wość niektórych twier­dzeń wypływa z ich de­ficy­tu semantycznego. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 11:15

... to nie śmierć jest straszna, lecz brak pow­ro­tu... nie nap­ra­wisz już swe­go życia, i te­go się ludzie boją... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 08:59

Ja­ko KOŚCIEL­NY by­wam niewierny. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 07:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100