Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11876 aforyzmów.

Od cza­su kiedy zos­ta­li uwięzieni w swoich ro­lach, wszys­tko umarło. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 14:41

Pot nie zaw­sze jest oz­naką wy­siłku, nieraz by­wa oz­naką strachu. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 06:09

Po­konując wy­boje codzien­ności, co chwilę wpa­dam w dziurę zniechęce­nia, ma­raz­mu a prze­de wszys­tkim tęskno­ty. Wróć wreszcie, bo nie dotrę do ce­lu przez te wertepy... 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:52

Po pros­tu spróbuj i od­puść i daj nam wie­rzyć, że uczu­cia są praw­dzi­we i realne.
Odtwórz 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:47

Był grubą rybą, a wy­kończyły go płot­ki. Oto p i r a n i a losu! 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 00:20

Po­siada­nie zwierząt to luk­sus które­go nie każdy może doświadczyć... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 22:05

od mdłości człowiek gorzknieje...

czułym słówkom - pokazówkom 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • wczoraj, 21:52

gdy­by nie ig­no­ran­cja... z niczym bym so­bie nie poradzil. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 21:47

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100