Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11908 aforyzmów.

Ta­ki dom, ja­ki stworzymy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 05:47

W dżun­gli- pus­ty­nia. Uczuć. 

aforyzm • dzisiaj, 00:05

Kłótnie są pot­rzeb­ne. Dob­rze ro­zeg­ra­ne i wy­jaśnione umac­niają związek, spra­wiają, że ludzie zdają so­bie sprawę z te­go, jak im na so­bie za­leży. Nie zaw­sze mu­si być dob­rze, zaw­sze przy­da się naj­mniej­sza sprzeczka [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 18:37

Spędza­ny sen z powiek
gu­bi kap­cie pod łóżkiem

wra­cając do snu,
znaj­du­je skrzy­nię skarbów pod łóżkiem, a przy niej
ja­kieś kapcie.. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 18:34

Życie jest jak niekończąca się his­to­ria. Ma początek ale ko­niec nie.. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 16:40

Ser­ce - niemo­wa, który prze­ma­wia języ­kiem ciszy,
a je­go mil­cze­nie najgłośniej słyszysz. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 14:53

są słowa pełne znaczeń i ta­kie bez znaczenia...
Odtwórz
deep in­si­de I knew that the­re was one part of me
that tried to sa­ve you from yourself
 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • wczoraj, 12:51

Bolą mnie ręce od opa­dania i ba­niak od ba­nałów czytania. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 11:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama