Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 10753 aforyzmy.

Obrączka to zo­bowiąza­nie, nie można ot tak so­bie zdjąć. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:23

" Jeśli życie to dziw­ka … mam py­tanie: za ile ? "

- O.S.T.R. 

aforyzm • dzisiaj, 17:00

Boję się stra­cić tych co kocham- cieka­we kto boi się stra­cić mnie. 

aforyzm • dzisiaj, 14:04

Nie każda chwi­la, życie umila. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 06:46

Nie stój, kiedy nie chcesz usiąść obok. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • dzisiaj, 00:03

Pa­radok­sem dzi­siej­sze­go świata jest de­finic­ja po­rażki. Przeg­ry­wając nie jes­teśmy zwy­cięzca­mi ,ale i przeg­ra­nymi ,po­nieważ przeg­ry­wa tyl­ko ten w kim ducha złama­no i po po­rażce nie próbu­je się pod­nieść ,gdy życie spra­wia ,że ugi­na ko­lana . 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 23:41

Czu­jesz ból, znaczy że wciąż żyjesz. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 22:41

najlżej­sza praw­da, naj­le­piej sma­kuje, naj­cięższa po­wodu­je mdłości. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Aktywność

dzisiaj, 17:47 Marcysia23 sko­men­to­wał tek­st Przestańmy w końcu żyć [...]

dzisiaj, 17:45 SKORPION sko­men­to­wał tek­st Obrączka to zo­bowiąza­nie, nie [...]

dzisiaj, 17:42 Rex-ona sko­men­to­wał tek­st Obrączka to zo­bowiąza­nie, nie [...]

dzisiaj, 17:41 truman sko­men­to­wał tek­st Obrączka to zo­bowiąza­nie, nie [...]

dzisiaj, 17:40 piórem1 sko­men­to­wał tek­st Obrączka to zo­bowiąza­nie, nie [...]

dzisiaj, 17:40 fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niedziela Pal­mo­wa część I 

dzisiaj, 17:37 Marcysia23 sko­men­to­wał tek­st Milczenie jest złotem, więc [...]

dzisiaj, 17:35 sprajtka sko­men­to­wał tek­st stacja szósta - we­roni­ka [...]

dzisiaj, 17:35 Marcysia23 sko­men­to­wał tek­st uśmiech

dzisiaj, 17:31 SKORPION sko­men­to­wał tek­st Jeśli życie to [...]