Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12466 aforyzmów.

Wycho­waw­com na­gana, gdy młodzież źle wychowana. 

aforyzm • dzisiaj, 05:55

Ja­ko PRZEG­RA­NY za­jadam jogurcik 

aforyzm • dzisiaj, 03:05

I znów na mo­jej wieży Ba­bel na­miętność po­mie­szała nasze języki... 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 18:56

Kocham mo­je łóżko, a ono kocha mnie. Nies­te­ty budzik nie może zaak­cepto­wać mo­jego związku. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 17:27

Nie ma cza­su, na je­go marnowanie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 06:05

Ja­ko WYG­RA­NY przegrałem 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 02:09

wiel­kość jest w Tobie
uświadom to sobie 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 20:19

... świat się zmienia... kiedyś "książęta" jeździ­li na białych ko­niach... i były "księzniczki"...
...dziś "książęta" jeżdżą sa­mocho­dami... i "księżniczki" zos­tały "blacharami"...
 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • przedwczoraj, 18:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100