Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11248 aforyzmów.

Poz­nałam ta­kich, co każde kaj­da­ny ro­zer­wie ich siła obłudy, jeśli da­na oso­ba już wcześniej była w kaj­da­nach głupoty.

( In­sp.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 14:05

życie rzu­ca przes­trzeń na płaszczyznę, ale to my wyz­nacza­my pun­kt od­niesienia tworząc własną perspektywę 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 13:08

"Szczy­ty głupo­ty też mają swoich Syzyfów."
- Lesław Nowara 

aforyzm • dzisiaj, 12:46

życiem rządzą pra­wa, nie wartości 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • wczoraj, 21:51

"Praw­dzi­wi pro­rocy zaw­sze się mylą.
Dla­tego można im wierzyć."
- Lesław Nowara 

aforyzm • wczoraj, 14:20

Między myślą, a słowem jest wiel­ka przestrzeń,
a tak mało Nas dzieli od wy­powie­dze­nia myśli,
pop­rzez słowa. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 12:35

Jed­nych młodość bo­li... dru­gich - inaczej.
Pod pa­raso­lem - mok­niesz obok deszczu.
Wy­pat­rując po­gody, stoisz w miejscu. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 11:57

Każdy może się pod­dać, to najłat­wiej­sza rzecz do zro­bienia. Ale wyt­rzy­mać, przet­rwać, gdy nie wychodzi, gdy nie wiesz co da­lej, gdy in­ni na­mawiają cię, aby od­puścić, wy­maga praw­dzi­wej siły i cha­rak­te­ru. DASZ RADĘ! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 10:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Reklama