Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 13380 aforyzmów.

Mów zaw­sze języ­kiem zro­zumiałym dla innych. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:19

"Jest ty­le możli­wości w wyjściu z trud­nych sy­tuac­ji ważne jest, by im sta­wić czoło i działać!"~Pa­weł Rychlica 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 13:03

"Niena­wiść i za­wiść jest niepo­kojącym zja­wis­kiem występującym na świecie."~Pa­weł Rychlica 

aforyzm • wczoraj, 13:00

Bieg wydłuża wiek. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 06:20

Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 02:20

"Co za cza­sy by człowiek, na człowieka do­nosił człowieko­wi - to skarżypyc­two i ob­rzyd­lis­two." ~ Pa­weł Rychlica 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 23:31

"Człowiek jest is­totą, która będzie zdo­bywać no­we światy i będzie szu­kałjeszcze now­szych światów. A po co? po to by je zniszczyć jak pla­netę ziemię. Bo ludzki ga­tu­nek jest bez­li­tos­ny i niszczy­ciel­ski." ~ Pa­weł Rychlica 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 23:25

"Ob­rażając i po­niżając ko­goś...ob­rażasz i po­niżasz też siebie."~ Pa­weł Rychlica 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 23:23

Moi kocha­ni!, a kto po pierwsze
lu­bi czy­tać bar­dzo długie wiersze?
Bo ten, kto te wier­sze czy­ta pasjami-
Te­mu życie prze­cieka między wierszami... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 21:25

''Kiedy ro­zum śpi''-budzą się hormony! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 20:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 09:55Cris sko­men­to­wał tek­st Ach przy­jem­nie kiedy zam­knięty­mi [...]

dzisiaj, 09:54Cris sko­men­to­wał tek­st ''kwiecień ple­cień bo przep­la­ta [...]

dzisiaj, 09:44bycjakplynacarzeka sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 09:28onejka sko­men­to­wał tek­st nawet gdy spiszesz się [...]

dzisiaj, 09:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Może właśniew tym rzecz? [...]

dzisiaj, 09:20Papużka sko­men­to­wał tek­st pisani

dzisiaj, 09:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st na łóżkach po­lowych na ko­cykach leżą po­zawi­jane [...]

dzisiaj, 08:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie zaw­szez te­go sa­mego [...]

dzisiaj, 08:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st ...