Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 13461 aforyzmów.

Łat­wym spra­wom, łat­wiej sprostać. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 20 listopada 2015, 06:29

Naj­gor­sza cho­roba to wymysł. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 20 listopada 2015, 01:01

Me­dytując os­tatniego wie­czo­ru, przyk­ry­ty kołdrą po szyję, mając w pa­mięci la­ta za mną, poz­wo­liłem so­bie wy­sunąć pewną teorie;
Wie­dza za­bija wyobraźnię 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 listopada 2015, 22:36

Umierasz za każdym ra­zem, gdy by­cie ze sa­mym sobą nie spra­wia Ci przyjemności. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 19 listopada 2015, 17:04

"Nie wstydź się za siebie. Nikt te­go nie zro­bi gorzej od ciebie."
Lesław Nowara 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 19 listopada 2015, 13:56

Nie ma war­tości, bez moralności. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 19 listopada 2015, 06:34

Ja­ko WA­LONEK sty­muluję węch 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 19 listopada 2015, 00:12

Nie ma brzyd­kich ko­biet! Są tyl­ko ta­kie, które za mało się uśmiechają... 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 18 listopada 2015, 15:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100