Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11734 aforyzmy.

Nasze sple­cione dłonie w nadziei,
które podążają ze sobą już ty­le lat.
W nadziei, że nig­dy nie zos­taną rozplecione. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 lipca 2014, 17:40

Nie poczu­jesz ciepła, jeśli nie przyt­rzy­masz ręki nad płomieniem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 21 lipca 2014, 11:35

Bądźmy cichut­ko, cichut­ko jak żyrafy. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 21 lipca 2014, 08:28

Mniej­sze zło, nie jest wca­le dobrem. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 lipca 2014, 05:56

Mierz za­miary, według włas­nej miary. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 20 lipca 2014, 22:00

ro­bienie ba­niek jest dziecin­nie pros­te, trze­ba mieć tyl­ko dob­rze w bańce poukładane 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 20 lipca 2014, 15:43

Kościół, to wiel­ka sek­ta. Sek­ta, to mały kościół. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 20 lipca 2014, 02:15

Roz­sy­pałem się jak ten do­mek z kart, to był pod­much za­led­wie a ja nie pot­ra­fiłem sta­wić mu czoła. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 20 lipca 2014, 00:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama