Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12183 aforyzmy.

Przeżycia są doświad­cze­niami, a życie sumą tych doświadczeń. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 29 kwietnia 2015, 06:23

"Człowiek nie ma przy­jaciół, przy­jaciół ma tyl­ko po­wodze­nie" ~ N.Bonaparte 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 29 kwietnia 2015, 05:39

ry­zyko się wiąże zaw­sze z 
niewy­mow­nym wigorem 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 29 kwietnia 2015, 02:52

Ja­ko MUR­GRA­BIA jes­tem WIELKI 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 kwietnia 2015, 01:49

Człowiek tra­fia tam,
gdzie w życiu by nie zabłądził... 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 29 kwietnia 2015, 00:04

Praw­dzi­wy mężczyz­na kończy przed czasem. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 28 kwietnia 2015, 23:30

Myśl człowieka og­ra­nicza do sieci powiązań. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 28 kwietnia 2015, 18:06

Nie po­win­no być zgo­dy, na le­we dochody. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 28 kwietnia 2015, 05:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100