Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12252 aforyzmy.

Rok no­wy i obiet­ni­ca no­wa, je­dynie sposób myśle­nia zos­ta­je i niechętna głowa. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 1 stycznia 2015, 10:34

Większa nadzieja, gdy większa wiara. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 1 stycznia 2015, 08:17

Do­piero zdar­te po­deszwy po­kazują jak da­leko jes­teśmy w sta­nie odejść od siebie.Spełnienia w by­ciu sobą, dużo wiary w NowymRoku 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 31 grudnia 2014, 20:34

is­tnieje niewiel­ka gra­nica między prag­nieniem by­cia niczyją a by­cia wszys­tkich

Odtwórz 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 31 grudnia 2014, 17:03

Ciężko nam żyć, równie ciężko odejść. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 31 grudnia 2014, 14:32

Bacz, by dro­gow­ska­zy nie wska­zały ci błędnej drogi. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 31 grudnia 2014, 07:39

- Czy jes­teś trupem?
- Nie...
- To zacznij żyć... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 30 grudnia 2014, 23:39

To do­piero ce­nimy, co tracimy. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 30 grudnia 2014, 06:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama