Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12323 aforyzmy.

Oszołomiony nagłym spoj­rze­niem marzeń człowiek może wpaść w pa­nikę i zro­bić coś głupiego. Po­dob­no zdarza się to bar­dzo często... ~ Anonim 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 31 stycznia 2015, 10:59

cień nig­dy nie sta­nie się człowiekiem, ale człowiek może stać się cieniem 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 31 stycznia 2015, 09:38

Łat­wiej ko­bietę po­siąść, niż ją utrzymać. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 31 stycznia 2015, 06:21

gdy­by nie ta chwila
nie byłoby ciebie 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 31 stycznia 2015, 01:42

Każdy chce zos­tać za­pamięta­nym, ale mało kto chce pamiętać. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 30 stycznia 2015, 22:13

Słońce to tyl­ko od­bi­cie ludzkiej twarzy 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 30 stycznia 2015, 21:11

Pa­miętaj mnie jak chcesz,
w sza­rościach które odróżnisz..

nie za­pom­nij tej klep­sydry, żad­ne­go jej blasku.
skry­wane­go dziś je­dynie, w prze­sypa­nym, sza­rym piasku. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 30 stycznia 2015, 19:32

Ko­bieta przeżywa wiele okresów. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 30 stycznia 2015, 07:28

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama