Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12340 aforyzmów.

"Człowiek jest ta­jem­nicą. Ta­jem­nicą, którą na­leży roz­wikłać, i jeśli spędzisz całe życie sta­rając się ją roz­wikłać, nie mów, żeś stra­cił czas; ja sam wni­kam w tę ta­jem­nicę, po­nieważ chcę być człowiekiem" (List do bra­ta Michała, 16 sier­pnia 1839 r.). 

aforyzm • 5 czerwca 2015, 19:30

Kochać
Kochać i być kochanym
Za­pom­nieć
Za­pom­nieć o ra­nach i bliznach
Czekam
Cze­kam na spełnienie mych marzeń 

aforyzm • 5 czerwca 2015, 15:03

"Śmierć jest przejściem w in­ny wy­miar - w wy­miar spra­wied­li­wości." ~ Pa­weł Rychlica 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 5 czerwca 2015, 10:37

Pinć dni piłym, te­ro umi­rum. Łodi ri­dy, łodi ri­dy, raz ciach. Ta­kigo Men­delsu­na niech my zag­ra­jum na pogerzebíe. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 5 czerwca 2015, 01:27

Ja­ko TEOLOG ma­luję pazury 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 5 czerwca 2015, 00:41

Szko­da, że nie ma ki­ja samobija. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 czerwca 2015, 06:28

Ja­ko GEODE­TA piw­nicę mam pełną 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 4 czerwca 2015, 00:23

Gdy piszesz do połowy świata, dru­ga część odpowie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 3 czerwca 2015, 22:54

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama