Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11579 aforyzmów.

Chwilą jes­teś,
więc chwilą żyj. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 23 czerwca 2014, 16:56

Świat nie jest in­sty­tucją zaj­mującą się spełnianiem marzeń. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 czerwca 2014, 11:31

Siła języ­ka złamała niejed­ne­go człowieka... 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 23 czerwca 2014, 09:44

Po cichu, to i głośniej być nie może. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 23 czerwca 2014, 00:43

Nie uchro­nisz każdej wrażli­wości, może uda się to przed człowiekiem, ale nie przed kwes­tią cza­su, zobojętnieniem. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 22 czerwca 2014, 23:55

Pat­rząc w ciem­ność, zauważyłem światło. Po­nieważ bez ciem­ności nie byłoby światła i na odwrót. 

aforyzm • 22 czerwca 2014, 21:04

Wstając ra­no z łóżka , ot­wierając oczy dziękuję za ko­lej­ny dzień - nie ważne czy szczęśli­wy czy może jed­nak pełen złości i roz­cza­rować ... Ja po pros­tu dzięku­je za to życie które mam . 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 czerwca 2014, 14:29

Trwałe zmiany nie przychodzą ani szyb­ko, ani łat­wo. Wy­magają dużo cza­su i pracy. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 22 czerwca 2014, 11:31

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama