Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12354 aforyzmy.

Biurok­racja: wytwórnia pa­pierów niewartościowych. 

aforyzm dnia z 7 kwietnia 2015 roku
zebrał 12 fiszek • 4 kwietnia 2015, 07:18

W bólu, naj­prościej łączyć się na od­ległość ! 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 4 kwietnia 2015, 04:26

A kiedy anioł otu­li cię swoim skrzydłem
i uniesie cię po­nad chmury
będziesz już wol­na jak ptak
szy­bujący po błękit­nym niebie 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 4 kwietnia 2015, 00:19

Kiedy jes­tes przy mnie nie pot­ra­fię się na Ciebie złościć. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 kwietnia 2015, 00:03

Po­lity­ka - Je­den za wszys­tkich (de­cydu­je) , wszys­cy na jed­ne­go (pracują). 

aforyzm • 3 kwietnia 2015, 20:53

Ma­gia Świąt ... króliczek z koszyka. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 3 kwietnia 2015, 18:28

Oce­nianie wyczer­pu­je myśli świata. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 3 kwietnia 2015, 09:19

Tworzy się sta­nowis­ka pod nazwiska. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 3 kwietnia 2015, 07:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama