Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12664 aforyzmy.

Nie brak od­wa­gi słowom, które zat­rzy­mują by po­ruszyć pewną chwile.. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 22 lipca 2015, 17:52

Przy­jechołym ze ro­boty i jes­tym we ciunży. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 22 lipca 2015, 16:18

Przeszłość-wszędzie za na­mi chodzi, jeździ z na­mi na wakacje.
Przed nią się nie uk­ry­jemy, gdy uciekamy-dogania.
Nieodłączny ele­ment nasze­go życia.
Bliższa człowieko­wi niż co­kol­wiek innego. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 lipca 2015, 12:49

To, że is­tnieje­my, nie jest naszą zasługą. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 lipca 2015, 10:43

Ja­ko RO­KOSZ gryzę klamkę 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 22 lipca 2015, 03:36

Nie mam ser­ca, by ko­muś je łamać. 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • 22 lipca 2015, 00:02

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 21 lipca 2015, 23:28

Nieważne, jak bar­dzo jes­teś mądry, spryt­ny czy przed­siębior­czy. Is­totne, jak okażesz to światu. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 21 lipca 2015, 22:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99