Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11178 aforyzmów.

Aby doświad­czyć ra­dości, wys­tar­czy iść w stronę słońca, aby doświad­czyć Miłości, trze­ba umieć zat­rzy­mywać się przy cierpieniu… 

aforyzm
zebrał 126 fiszek • 27 kwietnia 2014, 15:19

Ba­gaż życiowych doświad­czeń.
Up­chałam go w tor­by,
by znów ruszyć w podróż,
z której nig­dy nie wróciłam. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 27 kwietnia 2014, 14:13

Mów prawdę, jeśli masz zbyt mało in­te­ligen­cji by kłamać! 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 27 kwietnia 2014, 12:51

Tam gdzie nie ma śmier­ci nie ma mnie....
ale tam gdzie jest mogę być ja......... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 27 kwietnia 2014, 08:34

Wy­rok to sro­gi, gdy człowiek ubogi. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 27 kwietnia 2014, 06:00

Nie łat­wo iść przez życie pros­to, człowiek z na­tury kołysze się krocząc. 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 26 kwietnia 2014, 23:12

Muszę przyz­nać, że tęsknię za tobą prze­raźli­wie. Świat jest za cichy bez two­jego narzekania. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 26 kwietnia 2014, 22:37

Wszędzie dob­rze, ale...na­wet jak już tam jes­teśmy to naj­częściej tyl­ko narzekamy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 kwietnia 2014, 22:21

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100