Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12464 aforyzmy.

Oce­na jest jak przynęta, często się można złapać na haczyk. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 2 marca 2015, 21:45

Dwa słowa, dziewięć li­ter. Przys­pie­szo­ny od­dech, drżenie serc. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 2 marca 2015, 20:37

Bez­względność ko­biety uśmier­ci każde trwanie.
wy­pierająca się zaz­drości, siła niszcząca
Cze­go sa­ma nie cier­pi, prze­cier­pi ktoś inny.
nie cier­pi też włas­nych słabości, tych nie do ukrycia..
..zra­nione ego 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 2 marca 2015, 19:57

Nie ma sza­cun­ku do słów, bez woj­ny, na której słowa się obraca. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 2 marca 2015, 17:43

Jeżeli na początku był chaos, to znaczy, że początek trwa nadal. 

aforyzm dnia z 3 marca 2015 roku
zebrał 35 fiszek • 2 marca 2015, 11:32

Łat­wiej w ro­li kry­tyka, niż twórcy występować. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 2 marca 2015, 06:06

dla niektórych
ry­mem sta­je się internet 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 2 marca 2015, 01:08

Kochać ko­bietę kap­ryśną, to jak płynąć stat­kiem bez steru. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 1 marca 2015, 21:42

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99