Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12021 aforyzmów.

Cza­sami wy­biera­my trud­niej­szą drogę
nie dla­tego że jes­teśmy ta­cy od­ważni
lecz dla­tego ż e oba­wiamy się przegranej 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 1 listopada 2014, 07:56

Ci władzę trzy­mają, co pieniądze mają. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 1 listopada 2014, 07:02

le­piej błądzić niż zwie­dzać
Odtwórz 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 31 października 2014, 23:07

" Wy­pij za mój ro­zum abym zro­zumiał ludzką głupotę ." 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 31 października 2014, 20:19

Władza na stołki wsadza. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 31 października 2014, 06:30

Or­ga­nizm to ta­kie państwo. A mózg to ciągły rząd i re­woluc­ja . Stamtąd pochodzi cała his­to­ria. Każdy przeżywa swo­je imperia. 

aforyzm • 30 października 2014, 22:58

Cza­sem trud­no jest zro­zu­mieć sa­mot­ność człowieka, jest jak nieod­gad­niona ta­jem­ni­ca po­roz­rzu­ca­nych po noc­nym niebie gwiazd... ni­by mi­liony światełek, lecz tyl­ko niektóre złączo­ne są w sen­sowną całość... 

aforyzm
zebrał 50 fiszek • 30 października 2014, 17:20

Czy pa­mięaszmo że jak Zim­no było na dworze gdy Ci opo­wiadałem jak Chce Zyc ALIC­JA TY MO­JA tys jest mo­ja zbroja
niczym ka­wal ze mnie Gnioja
i lob=uza 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 30 października 2014, 11:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100