Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11379 aforyzmów.

często to z przym­rużeniem oka widzi się dokładniej
Odtwórz
-----------------------------
zap­raszam na ro­man­tyczny spa­cer pod prze­ma­kającym pa­raso­lem at­mos­fe­ry :) szczegóły na: http://www.astronomia24.com/news.php?readmore=406 

aforyzm
zebrał 30 fiszek • 22 maja 2014, 13:05

Wielu się boi i cho­wa, gdy idzie „odnowa”. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 22 maja 2014, 06:02

Jeżeli człowiek byłby rep­re­zen­tacją pra­wa na­tury, to niepot­rzeb­na nam świadomość. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 22 maja 2014, 02:50

- Jak wygląda morze? – spy­tała niewi­doma dziewczynka
- Czu­jesz te lek­kie pod­muchy wiat­ru? – od­parł chłopiec
- Czuję do­tyk, przy­jem­ny uścisk blis­kiej osoby.
- Słyszysz ten cichut­ki szum?
- Słyszę mu­zykę, która niesie ukojenie
- [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 maja 2014, 23:45

Um­rze­my wszys­cy w nicości,
Dąrząc do doskonałości. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 maja 2014, 17:15

W życiu nie widziałam,
życia bez od­ro­biny smutku. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 21 maja 2014, 16:28

Roz­mo­wa zaw­sze jest ważna. Nie można od tak od­puścić bez wy­jaśnień bo wte­dy de­mago­gia wyob­raźni przej­mie władzę. Właśnie wte­dy pot­rze­buje­my roz­mo­wy z kimś kto zna nas zbyt dob­rze, ktoś kto wie że sa­ma obec­ność bez za­dawa­nia py­tań wystarczy. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 21 maja 2014, 13:32

Niepat­rze­nie i cisza stały się tak pełne su­ges­tii. Było słychać i było czuć, jak się znów nie zna­my. Nic, tyl­ko przed­sta­wić się po la­tach raz jeszcze. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 maja 2014, 09:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100