Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11503 aforyzmy.

" Kto po­niża sam jest nis­ki " 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2014, 15:10

Nikt nie jest tak czuły jak słówka 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 11 czerwca 2014, 13:18

Wybór is­tnieje, po­nieważ umysł jest zagubiony. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 10 czerwca 2014, 17:53

Ja­ki sens ma płacz, gdy nie ma cię kto pocieszyć. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 10 czerwca 2014, 17:05

Cza­sem człowiek nie dos­tający no­gami do ziemi, do­sięga am­bicja­mi do nieba. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 czerwca 2014, 13:55

Gre­cy się my­lili. Bo­gowie nie żywią się am­brozją i nek­ta­rem, ale nędzą i ciemnotą. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 9 czerwca 2014, 21:44

Zasnąłem żeby się narodzić
Urodziłem żeby znów zasnąć
Nie da się te­go ominąć?
Zam­knąć oczy na wieki
lub ot­worzyć na ery
Po­gubiłem się
w życia szaleństwach
Idę spać z ot­warty­mi oczami... 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 9 czerwca 2014, 20:16

"Nie ro­zumiejąc przyczyn, nie myśl o skut­kach." Ka­mila K. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 9 czerwca 2014, 20:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama