Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12866 aforyzmów.

Złe to cza­sy, gdy co­raz trud­niej odróżnić
mądrość od głupoty. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 10 września 2015, 17:28

Ja­ko ROZ­MA­RYN po­ruszam uchem 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 10 września 2015, 00:51

wy­rywasz się!! wyrywasz!!
mro­kiem mnie okrywasz
i choć uciekam w wir­tual­ny świat
Ty z sa­tys­fak­cją mówisz szach - mat 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 9 września 2015, 23:51

"Mo­men­ty w których łamie nam się głos, na­leżą do najważniejszych" 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 9 września 2015, 19:37

Uro­da to rzecz względna, ale cha­rak­ter by­wa bezwzględny. 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 9 września 2015, 08:22

Ja­ko WAM­PIR siedzę w klozecie 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 9 września 2015, 01:38

... ludzie tak bar­dzo pragną miłości i szczęścia, że naj­częściej rzu­cają się w ra­miona pier­wszej, na­pot­ka­nej fatamorgany... 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 9 września 2015, 00:12

Łat­wa jest tyl­ko dro­ga do piekła. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 9 września 2015, 00:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100