Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11696 aforyzmów.

Wie­dza jest półkulą u nogi... 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 13 lipca 2014, 13:50

Le­nis­two kosztu­je więcej, niż praca. 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 13 lipca 2014, 12:18

"Cza­sami trze­ba się ob­nażyć, po­kazać całą swoją człowieczą słabość, bo prze­cież tak nap­rawdę jes­teśmy zbu­dowa­ni z emocji." 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 13 lipca 2014, 11:34

Nie cier­pię książek, które trzy­mają w na­pięciu od początku, bo jak tu bu­dować napięcie? 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 13 lipca 2014, 11:28

Mów do marzeń, one w podzięce wy­nag­rodzą cię za to, że nie poz­wo­liłeś im umrzeć.

Odtwórz 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 13 lipca 2014, 07:57

In­ne cza­sy, tworzą in­ne rezultaty. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 lipca 2014, 07:04

Aby chwała ok­ryła się sławą
ta os­tatnia mu­si uklęknąć przed tą pier­wszą na kolana 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 13 lipca 2014, 06:58

Le­piej być wężem z marze­niem, by latać,
niżeli pta­kiem z lękiem wysokości. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 12 lipca 2014, 17:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Reklama