Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14559 aforyzmów.

Łat­wo jest po­wie­dzieć, oce­nić, wyt­knąć ko­muś błąd mi­mo, że każdy je popełnia.
Każdy a może większość lu­bi je uwy­dat­niać in­nym, tak bezinteresownie.

- Czy to nie akt miłosier­dzia, że ludzie aż kochają to [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 28 marca 2017, 12:00

Żona cudza pożąda­nie wzbudza. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 28 marca 2017, 07:38

Kto­kol­wiek marzy, kto­kol­wiek kocha, ma rację. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 27 marca 2017, 16:29

Wdówka jest czuła na miłe słówka. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 27 marca 2017, 07:19

Tak go lu­bił, że ko­tu dał na imię Karol. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 27 marca 2017, 07:10

Nasze życie jest jak odeg­ra­na ro­la, ale w for­mie improwizacji.

Cza­sami jest ktoś kto po cichu da nam radę jak grać i dob­rze wy­paść, ale tak cicho by nie przer­wać sean­su.
Wzlo­ty i [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 26 marca 2017, 21:35

Po co ko­mu słonecznik sko­ro ma arbuza? 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 26 marca 2017, 16:43

Cza­sami Miłość jest jak La­tawiec trzy­many - jak pies na smyczy - i jeśli nikt o nią nie dba nie sta­ra się jej trzy­mać zaczy­na się od­da­lać i od­la­tuje sa­ma w niebo, [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 26 marca 2017, 14:15

Szczęśli­wi cza­su nie liczą... dla­tego szczęście jest ta­kie krótkie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 26 marca 2017, 13:13

Dow­ci­pem ro­zumu nie zastąpisz. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 26 marca 2017, 06:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:08William do­dał no­wy tek­st Ten sys­tem to per­pe­tuum [...]

wczoraj, 23:51Irracja sko­men­to­wał tek­st wiara w cu­da do­wodzi

wczoraj, 23:45Irracja sko­men­to­wał tek­st człowiek - is­to­ta Bo­ga

wczoraj, 23:34yestem sko­men­to­wał tek­st trik tak

wczoraj, 23:33LenaK do­dał no­wy tek­st - Dlacze­go odmówiłaś? - Bo [...]

wczoraj, 23:30Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Jeśli po­konasz to, co [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st bądź mi 

wczoraj, 23:28yestem sko­men­to­wał tek­st potargały sad

wczoraj, 23:26yestem sko­men­to­wał tek­st spadła z drze­wa

wczoraj, 23:24yestem sko­men­to­wał tek­st przy błędach