Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 13734 aforyzmy.

Dob­rych ludzi czes­to gu­bi ich naiwnosc.

wnb 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 maja 2016, 21:29

Miłości nie po­win­niśmy zbyt często ubierać w słowa,
wszakże to ona sa­ma wo­li się rozbierać... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 maja 2016, 18:46

Prze­myśla­ne myśli i pus­te wypowiedzi...
Jak zro­zumieć... co w Twoim ser­cu siedzi? 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 maja 2016, 12:48

Niewiele mają, ci co udają. 

aforyzm • 7 maja 2016, 06:27

****** ***

...miłe słowa tra­fiają do SER­CA...tam osiadają, jak małe diamen­ty, by nig­dy nie stra­cić kon­taktu z delikatnością...

****** *** 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 6 maja 2016, 13:59

Cza­sem jed­na myśl to superpozycja. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 6 maja 2016, 07:52

Pi­sanie to sposób mówienia na palcach. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 5 maja 2016, 22:55

Woj­na zmusza ludzi do ne­goc­jacji bohaterstwa 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 5 maja 2016, 20:50

Od krzyża, cięższe mogą być je­dynie skrzydła do, nie nasze­go nieba... 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 5 maja 2016, 19:14

Nie jest dob­rze mieć zaw­sze coś do powiedzenia. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 5 maja 2016, 15:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 08:56Reynold sko­men­to­wał tek­st Wszechświat jest tak og­romny, [...]

dzisiaj, 08:35Cykam sko­men­to­wał tek­st Życie to stra­ta... Wpierw tra­cimy [...]

dzisiaj, 07:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Myśli sprzed 3 lat

dzisiaj, 02:18scorpion sko­men­to­wał tek­st Z upływem lat, czas [...]

dzisiaj, 01:09Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Życie to stra­ta... Wpierw tra­cimy [...]

dzisiaj, 00:52Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Sowicie nag­radza­ny cielesną roz­pustą [...]

dzisiaj, 00:04misiek45 sko­men­to­wał tek­st bezemocji

dzisiaj, 00:01misiek45 sko­men­to­wał tek­st dodajesz sił po­godą ducha dzielisz ges­ty [...]

wczoraj, 23:58misiek45 sko­men­to­wał tek­st ...prawdą jest że człowiek [...]

wczoraj, 23:12skorek sko­men­to­wał tek­st W uza­leżnienie od roz­maitych [...]