Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14708 aforyzmów.

Miłosier­na: dla bliźniego, nie żałuje ciała swego. 

aforyzm • 23 maja 2017, 06:28

Sa­mot­ność to brak miłości, dla­tego nie jest sa­mot­ny ten, kto kocha własną samotność. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 maja 2017, 22:10

Głębo­ko cho­wane emoc­je kryją wiele brud­nych intencji. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 maja 2017, 12:30

Władza swoimi obsadza. 

aforyzm • 22 maja 2017, 07:32

Ludzie ot­warci nie przy­wiązują większej uwa­gi do swo­jego zdania. 

aforyzm • 21 maja 2017, 09:19

Od słowa do słowa i awan­tu­ra gotowa. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 maja 2017, 06:48

Ziemia się kręci, żeby gwiaz­dy się nie opatrzyły. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 20 maja 2017, 20:22

Grunt to własność. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 20 maja 2017, 20:21

Grunt to po­le do podpisu. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 20 maja 2017, 17:02

Chętna: chciała i dawała. 

aforyzm • 20 maja 2017, 07:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 21:41RozaR do­dał no­wy tek­st Przysięga

dzisiaj, 20:16funeralofheart do­dał no­wy tek­st tak mi zim­no nie [...]

dzisiaj, 20:05piórem2 sko­men­to­wał tek­st niechętne zachęca­nie do pi­sania ludzi [...]

dzisiaj, 19:44Papużka sko­men­to­wał tek­st Mówiąc prawdę,słuchając kłamiesz. głuchy te­lefon.  

dzisiaj, 19:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Mówiąc prawdę,słuchając kłamiesz. głuchy te­lefon.  

dzisiaj, 19:06Papużka do­dał no­wy tek­st Najdotkliwiej znaczą szept