Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 13986 aforyzmów.

In­dy­widual­ność każde­go człowieka jest wyjątkiem od nieis­tniejącej reguły. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 kwietnia 2016, 10:18

Wielu złamało, ko­biece ciało. 

aforyzm • 23 kwietnia 2016, 06:28

Blis­kość - lek­cja, którą można zgłębiać przez całe życie.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 22 kwietnia 2016, 22:28

Sa­mot­ność sza­ra jest na­wet w różowych okularach. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 kwietnia 2016, 18:28

"Naj­ważniej­sza jest nadzieja, wiara i możli­wości wyjścia z trud­nej sy­tuac­ji." ~Pa­weł Rychlica 

aforyzm • 22 kwietnia 2016, 10:06

"Spokój ducha, to coś co po­win­no każde­go z nas do­sięgnąć." ~Pa­weł Rychlica 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 kwietnia 2016, 10:00

Co in­ne­go za­pom­nieć, co in­ne­go nie pamiętać. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 22 kwietnia 2016, 07:00

Wspom­nienia to fun­da­ment, który ut­war­dza się na bieżąco. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2016, 23:23

cier­pli­wość wy­maga czasu

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 21 kwietnia 2016, 22:26

dob­re życie upływa szyb­ko jak dob­rze spedzo­ny dzień z przy­jaciółmi złe życie upływa wol­no jak czas w pra­cy której nie cierpisz... 

aforyzm • 21 kwietnia 2016, 20:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 04:29Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Gdy już wszys­tko wiesz [...]

dzisiaj, 03:00one drop for all sko­men­to­wał tek­st Gdyby jaj­ko widziało przez [...]

dzisiaj, 02:42one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 02:30Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st 1.3.8.  

dzisiaj, 01:50Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st życie to cho­roba, ale [...]

dzisiaj, 01:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Historię można pi­sać al­bo [...]

dzisiaj, 01:45skorek sko­men­to­wał tek­st Gdyby widzieć da­lej – [...]

dzisiaj, 01:44Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Numer bu­ta nie świad­czy [...]

dzisiaj, 01:33Krisso sko­men­to­wał tek­st Jest noc...słyszę jak od­dycha [...]

dzisiaj, 01:32Krisso sko­men­to­wał tek­st Bez Ciebie