Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14646 aforyzmów.

Po­mimo pełni ....
sen się nie spełni. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 listopada 2016, 21:10

w od­gry­wanej sztu­ce, ogłupionych za­mas­ko­wanych marionetek
chodzi o to, by nie wyszło szydło z worka 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 16 listopada 2016, 12:56

Cier­pienie jest jak doj­rze­wanie, trze­ba je znieść. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 16 listopada 2016, 08:16

Ludzie nie po­win­ni tępić, ludzie po­win­ni zrozumieć. 

aforyzm • 16 listopada 2016, 08:13

Niebo nad na­mi. Ziemia pod na­mi. A co będzie z nami? 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 listopada 2016, 07:01

Nie wiem cze­go chcę i dążę do te­go nie pat­rząc na przeszkody 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 16 listopada 2016, 00:02

Nau­czyłeś się żyć w ciszy. Pus­tej, ogłuszająco smut­nej, bez­nadziej­nie bez­ludnej, obojętnie dusznej.. Wyu­czyłeś się omi­jać świat usza­mi. Podzi­wiać, roz­ma­wiać ale nie wsłuchi­wać się w niego. Zaak­cepto­wałeś mil­cze­nie, choć tak wiele w nim [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 15 listopada 2016, 22:43

cze­go by się nie chciało
tra­fia się do rowu 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 15 listopada 2016, 15:09

Woźni­ca nie is­tnieje bez ko­nia, a dziewi­ca bez księdza. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 15 listopada 2016, 12:01

Gdy ludzie umierają, wiele praw­dy ze sobą zabierają. 

aforyzm • 15 listopada 2016, 08:44
Aktywność

dzisiaj, 21:13Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:13Cris sko­men­to­wał tek­st Biało na­wiało Puchem śnieżnym ok­ry­ta Kwitnąca [...]

dzisiaj, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Coś uwiera cię w [...]

dzisiaj, 21:11Naja sko­men­to­wał tek­st Bywają prag­nienia, na które [...]

dzisiaj, 21:10Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:10yestem sko­men­to­wał tek­st lepszy cyrk w szcze­rym [...]

dzisiaj, 21:10Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Lacrimosa

dzisiaj, 21:09Pankreator sko­men­to­wał tek­st Bywają prag­nienia, na które [...]

dzisiaj, 21:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Coś uwiera cię w [...]

dzisiaj, 21:07yestem sko­men­to­wał tek­st Bywają prag­nienia, na które [...]