Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 13746 aforyzmów.

Słuchając ptaków śpiew, poz­nasz co to cisza ... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 kwietnia 2016, 08:43

Kieliszek więcej, to świado­mości mniej. 

aforyzm • 9 kwietnia 2016, 06:57

Pat­rząc so­wie w oczy, uj­rzysz światło no­cy ... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 kwietnia 2016, 23:40

Łas­kocząc słonia za uchem, usłyszysz sak­so­fon ... 

aforyzm • 8 kwietnia 2016, 20:44

Nie ma nieba bez zdrady. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 8 kwietnia 2016, 16:32

Los rzu­ca ci kłody pod nogi?
Zbu­duj z nich most, który pro­wadzi do osiągnięcia celu 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 8 kwietnia 2016, 07:21

Niewielu chce dojść do ja­kiegoś celu. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 8 kwietnia 2016, 06:34

To co nie mieści się w głowi od­bi­ja się w oczach, a nieraz wychodzi na zewnątrz słowem ujęte 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 8 kwietnia 2016, 06:11

ciało to śmie­szne narzędzie
priory­tet przet­rwa­nia po­nad pięknem 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 kwietnia 2016, 02:47

Drażniąc bez­silne­go lwa, można zos­tać so­wicie ola­nym ... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 kwietnia 2016, 01:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 02:04skorek sko­men­to­wał tek­st Jest wiele dob­ra, które [...]

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st sierpniowe no­ce gwiaz­da­mi rozświet­lo­ne kas­ka­dy marzeń

dzisiaj, 00:52yestem sko­men­to­wał tek­st Byłeś mi tak blis­ki [...]

dzisiaj, 00:09Cris sko­men­to­wał tek­st Nie jest od­wagą iść [...]

wczoraj, 23:50amel. sko­men­to­wał tek­st prawdziwa od­po­wiedź nie ma [...]

wczoraj, 23:19danioł sko­men­to­wał tek­st prawdziwa od­po­wiedź nie ma [...]

wczoraj, 23:18Cris sko­men­to­wał tek­st Pozytywnym nas­ta­wieniem do życia- widzisz [...]

wczoraj, 23:11MyArczi sko­men­to­wał tek­st prawdziwa od­po­wiedź nie ma [...]

wczoraj, 23:10MyArczi sko­men­to­wał tek­st prawdziwa od­po­wiedź nie ma [...]

wczoraj, 22:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Sangreal