Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 15041 aforyzmów.

Sta­rałem się zniszczyć niebo, wte­dy nas­tał deszcz.
Spa­dające krop­le zburzyły taf­le wody.
Już nie widziałem siebie w jej odbiciu. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 3 marca 2017, 07:08

Nie zaw­sze można liczyć na przy­jaciół, ale zaw­sze na wrogów. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 3 marca 2017, 06:43

Sa­ma wiesz
Mo­je de­cyz­je są Twoim wyborem...
I niczym po za tym... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 2 marca 2017, 23:09

W języ­ku uczuć, wszys­cy mówi­my różnym językami. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 2 marca 2017, 14:05

Wszys­tkie wer­sy są pod wpływem. 

aforyzm dnia z 3 marca 2017 roku
zebrał 16 fiszek • 2 marca 2017, 11:46

Dlacze­go w ludziach co­raz mniej szcze­rego postępo­wania, a co­raz więcej zakłamania? 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 2 marca 2017, 06:05

Nie muszę myśleć gdy wiem... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 2 marca 2017, 03:40

Sprzężenie zwrot­ne dob­ra i zła ok­reśla ich wza­jem­ne konotacje. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 1 marca 2017, 20:14

sztu­ka wy­sokiego rzędu - paździe­rza omija
gdyż go dotyka

kod* z nim
/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 1 marca 2017, 19:29

ka­leka kul­tu­ra, śpiewa
w fałszy­wym tonie 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 1 marca 2017, 19:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zdrowy op­ty­mizm to nie [...]

dzisiaj, 16:32nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zdrowy op­ty­mizm to nie [...]

dzisiaj, 16:29natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 16:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pewnym swo­jej wie­dzy jest [...]

dzisiaj, 16:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Chamstwo i uszczyp­li­wość są [...]

dzisiaj, 16:24Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 16:23Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Gołymbie, psy i cym­boły...do [...]

dzisiaj, 16:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st aby być wielbłądem*, trze­ba [...]

dzisiaj, 16:21Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zdrowy op­ty­mizm to nie [...]

dzisiaj, 16:17nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zdrowy op­ty­mizm to nie [...]