Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 13887 aforyzmów.

Dla dzieci, niech zaw­sze słońce świeci. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 1 czerwca 2016, 09:59

Niektóre myśli poz­wa­lają odejść. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 1 czerwca 2016, 05:05

Zrób coś dziesięć ra­zy dob­rze, a i tak nikt nie zwróci na to uwa­gi. Zrób raz źle, a za­pamiętają Ci to na zawsze. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 31 maja 2016, 19:40

Na­wet cień przy­jaciela star­czy by uczy­nić człowieka szczęśliwym. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 31 maja 2016, 14:46

Kto wie­dzy poszu­kuje, ten się edukuje. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 31 maja 2016, 06:13

Ko­bieca dłoń zwier­ciadłem umysłu jej kochanka. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 31 maja 2016, 01:40

Szczęście zdo­bywa się pod wa­run­kiem, ze się go nie prag­nie zdobyć. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 30 maja 2016, 22:26

"Tęsknie za Tobą … jak nig­dy w życiu za ni­kim… tęsknie jak­bym miała pięć lat i cze­kała na ko­lej­ne Boże Na­rodze­nie. I naj­gor­sze w tej tęskno­cie jest to, że nie wy­jechałeś na [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 30 maja 2016, 20:52

Szu­kamy wśród gwiazd, te­go co kry­je się w nas. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 30 maja 2016, 20:31

Małżeństwo, to pakt o nieagresji.
P- - - - - e m- - - - - - - - e...
Rozwód, to za­wie­sze­nie broni. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 30 maja 2016, 19:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 15:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Coś się kończy coś [...]

dzisiaj, 15:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Minimialistyczny stworzył Fi­lozo­fię, której [...]

dzisiaj, 15:40Maverick123 sko­men­to­wał tek­st Coś się kończy coś [...]

dzisiaj, 15:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wolny nie znaczy nie [...]

dzisiaj, 15:28Cris sko­men­to­wał tek­st Przyroda ob­darza­nas­je­sieniąco ro­ku .. Życie [...]

dzisiaj, 15:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Coś się kończy coś [...]

dzisiaj, 15:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st My ko­biety wierzące jes­teśmy [...]

dzisiaj, 15:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st No i jak to [...]

dzisiaj, 15:05natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wolny nie znaczy nie [...]

dzisiaj, 14:53natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wolny nie znaczy nie [...]