Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14319 aforyzmów.

naj­trud­niej zro­zumieć dziurę w całym. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 18 sierpnia 2016, 22:58

Cza­sami przy­jaciel by­wa za­led­wie po­myślnym cieniem, stojącym w każdych zam­kniętych drzwiach. 

aforyzm
zebrał 30 fiszek • 18 sierpnia 2016, 20:56

Bez­myślność nie jest tyl­ko przy­wile­jem głupców. 

aforyzm • 18 sierpnia 2016, 06:12

Jeżeli mys­lisz, że Twój głos nie ma znacze­nia, po­myśl co mu­si czuć Rozsądek. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 sierpnia 2016, 23:34

Ko­bieta to stworze­nie ograniczone.
Głównie przez mężczyznę. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 17 sierpnia 2016, 22:09

Kar­ma czy­ni spra­wied­li­wość, więc dla spra­wied­li­wych to chleb pow­szed­ni ... 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 sierpnia 2016, 08:10

Grzesznik: ciągle grzeszy i się cieszy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 17 sierpnia 2016, 06:35

Ba­ba nie trąbka wyd­muchać się nie da. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 16 sierpnia 2016, 22:54

płacz nad swoim szy­der­czym śmie­chem ! 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 sierpnia 2016, 21:26

śmiech świato­wy ZAW­SZE szkodzi !

prze­de wszys­tkim duszy jed­nos­tki śmiejącej się, ale też i in­nym ludzkim duszom,
które są po­dat­ne na tą głupotę ! 

aforyzm • 16 sierpnia 2016, 21:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 19:52CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Serce wy­bija miłość z [...]

dzisiaj, 19:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Serce wy­bija miłość z [...]

dzisiaj, 19:50M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:42Cris sko­men­to­wał tek­st Cisza to do­cenianie chwil.  

dzisiaj, 19:38CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Serce wy­bija miłość z [...]

dzisiaj, 19:38Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:36Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Serce wy­bija miłość z [...]

dzisiaj, 19:31M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Serce wy­bija miłość z [...]

dzisiaj, 19:24Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Dyktat am­bicji uwal­nia tok­sy­ny. Dr [...]