Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14730 aforyzmów.

O bis­ku­pie! Jak sie wstydzisz, jo ci kupię! 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 18 czerwca 2017, 15:23

Te­raz już wiem, iż za­kup skar­pe­tek an­ty­pośliz­go­wych oka­zał się niewypałem.
Na nic się zdały na zakrętach życia 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 18 czerwca 2017, 09:03

Mi­siewicze: to no­wej władzy oblicze. 

aforyzm • 18 czerwca 2017, 06:27

Co Cię nie za­bije, a żyć będzie w To­bie, za­bijać Cię będzie powoli... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 czerwca 2017, 03:25

Spoglądając okiem ma­rione­tek, podzi­wiasz roz­chwiane gadżety. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2017, 22:09

an­ge­la na­jeżdża europę, hur­tem najeźdźców 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2017, 22:08

prześla­dow­czym ut­ra­pieniem wiel­kości paździe­rza
są uro­jenia, iż ma w głowie Rzym*, które­go nie może spalić

kod z nim i bur­ki w szafie
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2017, 22:04

paździerz jest ar­chi­tek­tem, PO­walo­nych POmysłów

kod z nim i w sza­fie burka
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2017, 21:48

paździerz w głosze­niu, mu­si się kamuflować

kod z nim i bur­ki w szafie
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2017, 21:44

z lu­bością ob­gry­zając be­ton słów, paździerz is­krzy zęba­mi

kod z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2017, 21:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 06:31AMA sko­men­to­wał tek­st Oddasz ser­ce za blis­kośći [...]

dzisiaj, 06:05rudolf88 do­dał no­wy tek­st Gdybyś wie­dział, jak tęsknie, To [...]

dzisiaj, 05:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Pod drze­wem życia

dzisiaj, 04:33truman do­dał no­wy tek­st mógłbym jak na słowo

dzisiaj, 04:28Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Wszyscy udają, że się [...]

dzisiaj, 01:05Arisa do­dał no­wy tek­st somehow.  

wczoraj, 23:43Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Nie zro­bisz nic jeśli [...]

wczoraj, 23:32cyt.adela do­dał no­wy tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

wczoraj, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Oddasz ser­ce za blis­kośći [...]