Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14750 aforyzmów.

wy­god­na roztropność
trąca fałszem winowajców 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 grudnia 2016, 23:23

Kto cho­ry, nie w głowie mu amory. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 grudnia 2016, 06:20

Można nab­rać ta­ki dys­tans do siebie, że tra­ci się kon­takt ze sobą. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 6 grudnia 2016, 18:10

By­wa, że świadec­twa praw­dy by­wają podrabiane. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 6 grudnia 2016, 06:40

Wiara, która nie py­ta, to aby nie jest głupota?
Zaś miłość, co nie kon­tro­luje, to czy nie ko­pie so­bie samotności?

Z cyk­lu " myśli spo­za głębi" 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 5 grudnia 2016, 13:43

Kiedy już lus­tro pat­rzeć nie może,
por­tret wychodzi z ram. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 5 grudnia 2016, 13:33

po­za nie jest faktem 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 5 grudnia 2016, 13:22

Sądząc po sma­ku miodu, kłam­stwo nie mie­szka w ulu,
Zaś wy­rokując po sma­ku smal­cu, świ­nia jest prawdą.

Z cyk­lu "war­tości spo­za głębi" 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 5 grudnia 2016, 13:03

kse­roto­miki* dob­rze rokują
na ma­kula­turze rzeczy nieczytanych 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 5 grudnia 2016, 12:42

Jeśli nastąpi nagły ko­niec świata - będzie bar­dzo ko­loro­wy. Przez to bar­dziej smutny. 

aforyzm • 5 grudnia 2016, 08:03
Aktywność

dzisiaj, 09:42giulietka sko­men­to­wał tek­st P.S.  

dzisiaj, 09:36onejka sko­men­to­wał tek­st Umieć być ubo­gim, to [...]

dzisiaj, 09:35onejka sko­men­to­wał tek­st czasami i ka­wa gaśnie jak [...]

dzisiaj, 09:34onejka sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 09:33onejka sko­men­to­wał tek­st ... czy na­dal będziesz [...]

dzisiaj, 09:31nicola-57 sko­men­to­wał tek­st P.S.  

dzisiaj, 09:30onejka sko­men­to­wał tek­st P.S.  

dzisiaj, 09:21giulietka sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie byłem*

dzisiaj, 09:14nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Umieć być ubo­gim, to [...]

dzisiaj, 08:04adamantine sko­men­to­wał tek­st na krótko się noszę ule­gam [...]