Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14657 aforyzmów.

Eru­dyc­ja i biegłość mis­trza jed­nocześnie czy­nią go uczniem. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 28 października 2016, 01:02

Zacznij żyć, skończ egzystować 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 27 października 2016, 17:45

Ek­spo­nując moc, tra­cisz równo­wagę, która ją ut­rzy­muje ...

z cyk­lu ... Ja wam po­każe :)) 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 27 października 2016, 16:45

Nie jest prob­le­mem założenie mas­ki na włas­ny cha­rak­ter, ale ut­rzy­manie jej, kiedy in­na oso­ba roz­bi­ja ją w drob­ny mak, bez większe­go wysiłku. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 27 października 2016, 11:41

W miłości pot­rze­ba zgodności. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 27 października 2016, 06:39

Je­den je­dyny po­zytyw śmier­ci, le­kiem na wszystko. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 26 października 2016, 23:51

Wiesz i nic. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 26 października 2016, 07:43

Człowieko­wi szkodzi, gdy mu coś z pa­mięci uchodzi. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 26 października 2016, 06:15

Bóg jest tak da­leko od ludzi, że bliżej już nas być nie może. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 października 2016, 01:21

Jut­ro zno­wu zdejmę maskę. Wzniosę się nad wyżyny prze­ciętności tyl­ko po to, aby do Ciebie dotrzeć. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 25 października 2016, 21:49
Aktywność

dzisiaj, 16:08Demikruo-chan sko­men­to­wał tek­st Lilith

dzisiaj, 15:49zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Ja, Potępiona

dzisiaj, 15:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st jakby cier­pienia brze­mię wy­rywało korze­nie [...]

dzisiaj, 15:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st chce się nau­czyć Two­jego [...]

dzisiaj, 15:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st W praw­dzi­wej miłości nie [...]

dzisiaj, 15:20MyArczi sko­men­to­wał tek­st Homoseksualizm

dzisiaj, 14:52JaJo sko­men­to­wał tek­st Czułość jest jak egzo­tyczny [...]

dzisiaj, 14:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Homoseksualizm

dzisiaj, 13:55wdech sko­men­to­wał tek­st Homoseksualizm

dzisiaj, 13:53wdech sko­men­to­wał tek­st Lilith