Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14895 aforyzmów.

podziel się z paździe­rzem powietrzem
a stra­cisz oddech

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 12 stycznia 2017, 00:07

Prze­pych którym się otaczam i bo­gac­two w którym się pławię to nad­rzędne war­tości jes­tes­twa i świadec­two potęgi me­go umysłu. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 11 stycznia 2017, 21:55

Smaczny i zdro­wy jest chleb razowy.

Cris: gra­ham też, orkiszowy... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 11 stycznia 2017, 06:21

Twórcza bezpłod­ność cho­robą cywilizacyjną. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 10 stycznia 2017, 22:30

Em­pa­tia żyje w szarości. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 stycznia 2017, 13:18

Po­lityczna ka­riera: z osła na posła. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 stycznia 2017, 05:58

Każde­go dnia coś umiera w nas..... 

aforyzm • 9 stycznia 2017, 22:40

Su­mienie to włas­na in­ter­pre­tac­ja cudzych słów. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 9 stycznia 2017, 18:45

Żaden głos bo­ga nig­dy nie będzie równać się z wyobraźnią. 

aforyzm dnia z 10 stycznia 2017 roku
zebrał 7 fiszek • 9 stycznia 2017, 18:31

Żona Poety to ma podniety! 

aforyzm • 9 stycznia 2017, 14:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 07:01RozaR sko­men­to­wał tek­st myśl wyżej

dzisiaj, 05:03scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 02:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Paladin nie mydło, się [...]

dzisiaj, 02:19Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Baba nie trąbka wyd­muchać [...]

dzisiaj, 02:18Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nie mam mózgu,mam jaj­ni­ki.  

dzisiaj, 02:17Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Czas na upławy

dzisiaj, 02:17Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Spieszmy sie kochać mężczyzn, [...]

dzisiaj, 02:16Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Wilgotne myśli tworzą niekon­tro­lowa­ne [...]

dzisiaj, 02:15Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna: hyb­ry­da z upośledzo­nym [...]

dzisiaj, 02:14Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Rasowa ko­bieta lu­bi klap­sy.