Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14634 aforyzmy.

Czuj­ność jest połową mądrości. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 20 kwietnia 2017, 14:59

Co­raz mniej twórców, co­raz więcej konsumentów. 

aforyzm • 20 kwietnia 2017, 07:33

Cza­sem niektórym do życia wys­tar­czy raj. 

aforyzm dnia z 20 kwietnia 2017 roku
zebrał 14 fiszek • 19 kwietnia 2017, 13:36

U niejed­ne­go posła wiel­ka głowa... osła. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 19 kwietnia 2017, 07:16

Pech to kom­pi­lac­ja bra­ku wiary w siebie i łatwowierności. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 18 kwietnia 2017, 00:03

Mów mi głębiej 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 kwietnia 2017, 23:16

Strach zaw­sze mu­si mieć uza­sad­nienie - choćby ir­racjo­nal­ne lub nielogiczne. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 17 kwietnia 2017, 17:59

praw­da o sa­mym so­bie jest ta­ki prob­lem, że co ja­kiś czas trze­ba ją rewidować. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 kwietnia 2017, 16:03

Każda praw­da jest na­ga, ale nie każda na­gość jest piękna. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 kwietnia 2017, 15:08

Życie trze­ba przeżyć, a nie przet­rwać lub przebiec. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 17 kwietnia 2017, 15:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 11:42carolyna sko­men­to­wał tek­st Gwiazdozbiory okien da­lekich

dzisiaj, 11:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 11:10kati75 do­dał no­wy tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 10:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Retorycznie

dzisiaj, 10:54carolyna sko­men­to­wał tek­st Spałam obok niego, widziałam [...]

dzisiaj, 10:52giulietka sko­men­to­wał tek­st adresat niez­na­ny

dzisiaj, 10:46Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:44Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Retorycznie