Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14559 aforyzmów.

Miłość ubierać w słowa to jak próbo­wać całe po­wiet­rze zeb­rać i no­sić w pudełku. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:03

ja­ja uskrzydlają 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:15

dwa skrzydła na krzyż 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 20:06

skrzydła rosną pod prąd 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 20:06

skrzydła rosną pod włos 

aforyzm • wczoraj, 20:05

skrzydła rosną pod wiart 

aforyzm • wczoraj, 19:59

Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, by móc odpłynąć jak najdalej. 

aforyzm • wczoraj, 12:56

Ko­kiet­ka: fry­wol­na kobietka. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 06:01

Niezap­rzeczal­ne "kocham cię", mężczyz­na wy­powiada pod­czas sek­su i to nie pod wpływem żad­ne­go impulsu. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 23:59

Zwierzęta nie po­lują na człowieka, tak jak my na nie. Skąd za­tem w naszej na­turze ich zabijanie? 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 06:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:08William do­dał no­wy tek­st Ten sys­tem to per­pe­tuum [...]

wczoraj, 23:51Irracja sko­men­to­wał tek­st wiara w cu­da do­wodzi

wczoraj, 23:45Irracja sko­men­to­wał tek­st człowiek - is­to­ta Bo­ga

wczoraj, 23:34yestem sko­men­to­wał tek­st trik tak

wczoraj, 23:33LenaK do­dał no­wy tek­st - Dlacze­go odmówiłaś? - Bo [...]

wczoraj, 23:30Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Jeśli po­konasz to, co [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st bądź mi 

wczoraj, 23:28yestem sko­men­to­wał tek­st potargały sad

wczoraj, 23:26yestem sko­men­to­wał tek­st spadła z drze­wa

wczoraj, 23:24yestem sko­men­to­wał tek­st przy błędach