Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14757 aforyzmów.

Ser­ce zak­wi­ta, kiedy tra­ci korzenie. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 18 kwietnia 2018, 13:01

Życie to kwes­tia czasu. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 18 kwietnia 2018, 00:10

Są ludzie którzy na­piszą słowo które znasz, i do­dadzą do te­go kil­ka in­nych słów i po­mimo te­go że każdy mógłby to zro­bić, gdy prze­nikasz przez te słowa one zdają się być odbiciem [...] — czytaj całość

aforyzm • 16 kwietnia 2018, 00:26

Czy­niąc dob­ro zys­ku­jesz wdzięczność. 

aforyzm • 15 kwietnia 2018, 11:02

Jest tez i ta­ka milosc...

zdradzo­na, zra­niona, niechciana...

Ona po pros­tu jest, w ser­cu, sie­dzi wy­god­nie rozgoszczona.
Ro­bi so­bie gorzka ka­we ra­no i chleb twar­dym mas­lem smaruje.
...nic ja nie ob­chodzi...sie­dzi tam jak sep na mar­twym czlowieku.

Bo is­tnieje tez ta­ka mi­losc niechciana,
niegod­na zy­cia,
bo to nasze zy­cie sta­je sie po­zyw­ka dla ta­kiej gdy sie juz os­woi i urzadzi na dobre. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 13 kwietnia 2018, 23:56

Zwiazek...pra­wie malzenski!

...tak, znam go dlu­go, jest obok, do­tyka mnie i przytula.
A ja jes­tem jak roz­grza­na blacha zar­dzwialych uczuc,
na kto­rej je­go uczu­cia to­pia sie jak kos­tki lodu.

Kos­tki, ko­lana krzwia sie i ugi­naja na [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 13 kwietnia 2018, 23:28

Tęcza pi­je wodę. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 kwietnia 2018, 19:20

„Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci.”
— Ar­thur Schopenhauer 

aforyzm • 13 kwietnia 2018, 14:38

Kto nie śpi i nie próżnu­je i myśli to za­pisu­je ? 

aforyzm • 13 kwietnia 2018, 00:30

Ko­go bo­li,że życie je­go jest w niedoli.. 

aforyzm • 13 kwietnia 2018, 00:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

dzisiaj, 15:01Cambel do­dał no­wy tek­st Nie mogę od­dychać, ale [...]

dzisiaj, 15:00cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Ziemia rodzi, Bóg truchle­je.  

dzisiaj, 14:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Autobus

dzisiaj, 14:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

dzisiaj, 14:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobro niebios niech sprzy­ja [...]

dzisiaj, 14:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nim dzień zgasł jak świecy [...]

dzisiaj, 14:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 14:21giulietka sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 14:17giulietka sko­men­to­wał tek­st Toujours