Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14319 aforyzmów.

Naz­wisko, to nie wszystko. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 05:56

Płyt­ki wdech gro­zi zapowietrzeniem.

Dr Ta­wian Stambuła 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 02:32

Pies jest naj­lep­szym przy­jacielem człowieka. Dopóki cze­goś nie wywęszy.(Lesław Nowara) 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:42

Kry­tyk na usługach ideolo­gii czy władzy jest rzeźni­kiem myśli(Zdzisław Dolatowski) 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:26

Poez­ja to zło otoczo­ne kryształem. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • wczoraj, 22:18

Teoria naj­bujniej ple­ni się na ugo­rach.(Ta­deusz Konwicki) 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 19:54

Ho­nor to stan umysłu, ho­nor to uczu­cie przy­należności i chwały, ho­nor to także zbit­ka emocji.
Dbaj­my o niego. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 19:33

Mo­je myśli cza­sami są jak pta­ki, które przyglądają się mi przy­siadając by zjeść roz­sy­pane ziar­no i za chwilę po­lecieć dalej. 

aforyzm • wczoraj, 18:00

paździerz lu­bi się
wy­cierać... kim popadnie

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 12:32

Nie zjesz stra­wy, gdy gar­nek dziurawy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 06:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 19:52CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Serce wy­bija miłość z [...]

dzisiaj, 19:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Serce wy­bija miłość z [...]

dzisiaj, 19:50M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:42Cris sko­men­to­wał tek­st Cisza to do­cenianie chwil.  

dzisiaj, 19:38CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Serce wy­bija miłość z [...]

dzisiaj, 19:38Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:36Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Serce wy­bija miłość z [...]

dzisiaj, 19:31M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Serce wy­bija miłość z [...]

dzisiaj, 19:24Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Dyktat am­bicji uwal­nia tok­sy­ny. Dr [...]