Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 13984 aforyzmy.

Nu­mer bu­ta nie świad­czy o wiel­kości stopy. 

aforyzm • dzisiaj, 01:13

His­to­rię można pi­sać al­bo ją tworzyć, a i tak osądzi nas przyszłość. 

aforyzm • dzisiaj, 01:11

Uczo­ność w słowie to mo­ja opoka. 

aforyzm • dzisiaj, 01:02

... tak łat­wo jest ek­scy­tować się awer­sem, po­mijając to co uk­ry­te na rewersie... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 19:51

Miłosier­dzie współczuję, wy­bacza i po­kor­nie łas­ka­wi ... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 19:47

"Ty nie możesz mnie dot­knąć.
Ty nie możesz mnie zo­baczyć.
Ty możesz tyl­ko mnie usłyszeć." ~Pa­weł Rychlica 

aforyzm • wczoraj, 19:23

"Władza jest jak ko­bieta - aby ją zdo­być, trze­ba jej pragnąć, a nie służyć."

Lesław Nowara 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 15:46

Pier­wszym re­cenzen­tem jest oko, czy­li - 
Nim zgłębisz wnętrze, to miłość jest już ślepa. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 07:30

Praw­da jest oczywista. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 07:18

"Z te­go po­koju pow­sta­liśmy...i do te­go po­koju dążymy.
Z prochu pow­sta­liśmy i w proch się obróci­my." ~Pa­weł Rychlica 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 18:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 01:33Krisso sko­men­to­wał tek­st Jest noc...słyszę jak od­dycha [...]

dzisiaj, 01:32Krisso sko­men­to­wał tek­st Bez Ciebie

dzisiaj, 01:30Krisso sko­men­to­wał tek­st Na co cze­kasz

dzisiaj, 01:28Krisso sko­men­to­wał tek­st Budzę się w łóżku [...]

dzisiaj, 01:18Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st wielkości nie mie­rzy się [...]

dzisiaj, 01:03skorek sko­men­to­wał tek­st wielkości nie mie­rzy się [...]

dzisiaj, 00:59skorek sko­men­to­wał tek­st wielkości nie mie­rzy się [...]

dzisiaj, 00:56Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st fakt, że znasz li­tery [...]

dzisiaj, 00:52skorek sko­men­to­wał tek­st Gorsze od po­siada­nia wszys­tkiego [...]

dzisiaj, 00:49Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st wielkości nie mie­rzy się [...]