Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14634 aforyzmy.

Po­ciąg Życia...za­walo­ny ba­gażami ze smutkiem. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 18:39

Niewiele ro­zumie, co niewiele ma w rozumie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 grudnia 2017, 08:22

Jed­nym spoj­rze­niem można prze­niknąć czyjąś duszę,ges­tem spra­wić by od­szu­kał to co daw­no utracił. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 grudnia 2017, 08:31

Dzi­siej­szy dzień przeszłością pi­sany, przyszłość przyniesie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 9 grudnia 2017, 02:28

Zo­baczyłem Ciebie przez zam­glo­ne szy­by moich oczu. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 8 grudnia 2017, 13:08

Miłość na­wet w ciem­ności uj­rzy światło. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 grudnia 2017, 12:19

Kiedy tęskno­ta do­tyka duszy w niebie anioły płaczą. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 6 grudnia 2017, 11:37

Cza­sem cze­ka się całe życie ,by spot­kać ko­goś ta­kiego sa­mego jak my, z ta­kim sa­mym od­cieniem duszy. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 6 grudnia 2017, 09:25

Kraina wie­cznej szczęśli­wości to nic in­ne­go jak niefi­zyczny mi­raż, ułuda nieis­tniejące­go mias­ta utopii. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 5 grudnia 2017, 19:24

świado­mość żyje chwilą 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 5 grudnia 2017, 14:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 11:42carolyna sko­men­to­wał tek­st Gwiazdozbiory okien da­lekich

dzisiaj, 11:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 11:10kati75 do­dał no­wy tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 10:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Retorycznie

dzisiaj, 10:54carolyna sko­men­to­wał tek­st Spałam obok niego, widziałam [...]

dzisiaj, 10:52giulietka sko­men­to­wał tek­st adresat niez­na­ny

dzisiaj, 10:46Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:44Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Retorycznie