Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 15041 aforyzmów.

Mam dep­resji na ko­py, mogę sprze­dawać tuzinami. 

aforyzm • dzisiaj, 16:44

Pot­ra­fiłem tych idiotów trzy­mać w ryzach. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • dzisiaj, 16:01

Me­todą na swo­jego chłopa to na­wet można się obłowić w Caps Loka

in­sp Wdech 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • dzisiaj, 14:42

W cza­sie woj­ny mil­czą mu­zy bo­wiem wte­dy do­wodzi strategia 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • dzisiaj, 14:40

Zno­wu się złościsz
Chcesz coś po­radzić
Nie złość się bar­dziej
Złość cię nie znajdzie 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • dzisiaj, 13:47

''Opat­rzność wschodzi każde­go ran­ka wcześniej niż słońce '' 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:31

" O naj­lep­szym to­warzys­twie mówi się , że roz­mo­wa w nim pou­cza , a mil­cze­nie kształci'' 

aforyzm • dzisiaj, 13:29

'' Tyl­ko ludzie in­te­lek­tual­nie roz­wi­nięci są wolni'' 

aforyzm • dzisiaj, 13:24

No tak, to jest dob­ry pomysł
Jak te­go dokonać? 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:16

błędny Sy­zyf - pcha w dół
do piekła 

aforyzm • dzisiaj, 13:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zdrowy op­ty­mizm to nie [...]

dzisiaj, 16:32nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zdrowy op­ty­mizm to nie [...]

dzisiaj, 16:29natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 16:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pewnym swo­jej wie­dzy jest [...]

dzisiaj, 16:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Chamstwo i uszczyp­li­wość są [...]

dzisiaj, 16:24Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 16:23Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Gołymbie, psy i cym­boły...do [...]

dzisiaj, 16:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st aby być wielbłądem*, trze­ba [...]

dzisiaj, 16:21Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zdrowy op­ty­mizm to nie [...]

dzisiaj, 16:17nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zdrowy op­ty­mizm to nie [...]