Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14708 aforyzmów.

Ja jak oli­wa, a Ty jak mle­ko ra­zem nie ma­my szan­sy się połączyć. 

aforyzm • dzisiaj, 18:06

Woj­na to straszna rzecz, ale przeg­ra­na woj­na, jeszcze straszniejsza. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:43

Dro­ga na której ktoś cze­ka zaw­sze pro­wadzi do domu. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 12:38

Życie człowieka przy­pomi­na" białą kar­tkę ",każdy przyj­dzie coś tam na­baz­grze na­wywi­ja baz­grołów jed­ni przy­niosą kred­ki na­malują piękną tęczę a są i ta­cy którzy sa­mym po­jawieniem się wtrącą człowieka w otchłań.
To za­leży od Ciebie to Ty wy­bierasz to two­je życie i jak so­bie je sam na­malu­jesz ta­ki wi­dok będziesz oglądał każde­go dnia! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 12:37

Nie wszys­tkie stej­ki są od...Pa­na Bolo.

*De­dykuję Piórowi2 

aforyzm • przedwczoraj, 20:42

Ludzie nie są so­bie równi, tak jak nie są ta­cy sami. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 11 lutego 2018, 17:18

Dla większości ludzi rację mają ci, co pot­ra­fią się wy­powie­dzieć, a nie ci co mówią prawdę. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 11 lutego 2018, 12:10

Szczęśli­wy umysł w zmęczo­nym ciele. Nie myśl, działaj - osiągniesz wiele. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 10 lutego 2018, 21:04

"Miłość"

W miłości też można się zgu­bić, bo choćby niewiado­mo ile kłopotów i szam­ba nas przy tym spo­tykało, ciągle będziemy wra­cali po dokładkę. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 lutego 2018, 11:27

Wy­dawać się mogła smutna
lecz w ser­cu nig­dy nie miała ka­wałka lodu
bo przy niej każdy topnieje. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 8 lutego 2018, 10:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 21:41RozaR do­dał no­wy tek­st Przysięga

dzisiaj, 20:16funeralofheart do­dał no­wy tek­st tak mi zim­no nie [...]

dzisiaj, 20:05piórem2 sko­men­to­wał tek­st niechętne zachęca­nie do pi­sania ludzi [...]

dzisiaj, 19:44Papużka sko­men­to­wał tek­st Mówiąc prawdę,słuchając kłamiesz. głuchy te­lefon.  

dzisiaj, 19:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Mówiąc prawdę,słuchając kłamiesz. głuchy te­lefon.  

dzisiaj, 19:06Papużka do­dał no­wy tek­st Najdotkliwiej znaczą szept