Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 15060 aforyzmów.

Majątek uwłaszczo­ny to tak jak­by ukradziony. 

aforyzm • wczoraj, 18:22

Są ser­ca małe, Duże i WIELKIE
Nie o to mi chodzi, które pier­wsze pęknie,
bo wiedzą jak kochać co­raz to więcej
stając się przy tym bar­dziej wciąż miękkie.
Lecz tyl­ko Lwi­ca, praw­dzi­wa powtórzę
pot­ra­fi wie­dzieć-doświad­czyć na skórze
w hu­ragan i za­mieć i w suszę i w burzę
jak kochać potrafi...
Praw­dzi­we Lwie Serce


Da­niCzek i WosAnGo
PoToBy
ToBe 

aforyzm • przedwczoraj, 21:10

Op­lu­wanie bliźniego, to tak jak­by siebie samego.

Odtwórz  

aforyzm • przedwczoraj, 06:35

Wol­ne słowo idzie gdzie chce,
może wróci, a może nie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 00:21

Masz twarz, al­bo jej nie masz.

Odtwórz  

aforyzm • 18 maja 2019, 06:42

W życiu nie ma op­cji pośredniej.
Dla­tego żyć z ludźmi jest trud­no.
Człowiek ma tyl­ko dwie możli­wości :
Al­bo na­robić ko­muś na talerz?
Al­bo zjeść czy­jeś gówno. 

aforyzm • 17 maja 2019, 21:12

Życie i śmierć to wi­gilie: w pier­wszej cze­kamy z blis­ki­mi przyjścia Bo­ga, w tej dru­giej cze­kać będziemy z Bo­giem przyjścia bliskich. 

aforyzm • 17 maja 2019, 17:48

Złudze­nia są tym, co zos­ta­je z ko­lorów ludzkich marzeń, gdy zgaśnie im słońce nadziei. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2019, 18:21

Gdy miłości nie szanujesz
to sa­mot­ność zasmakujesz.
Nie miej nic do samotności,
bo jest krok tuż od wolności. 

aforyzm • 16 maja 2019, 17:28

Nic nie wiesz o bie­dzie, póki jes­teś głodny. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2019, 10:46
Aktywność

dzisiaj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 00:44MyArczi wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 00:37Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:35Thé vert sko­men­to­wał tek­st ...słon­ce, księżyc a może [...]

dzisiaj, 00:34Thé vert sko­men­to­wał tek­st Jak gdy­by nig­dy nic

dzisiaj, 00:12oszi3 sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:34ODIUM sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]