Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14646 aforyzmów.

Poeta to mu­si być dziec­ko, które ra­tuje dorosłych. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:40

Wy­goda, to od­miana zgo­dy na brak kon­tro­li nad włas­nym życiem. 

aforyzm • dzisiaj, 09:59

Kto wie­rzy w Bo­ga, śmierć mu nie trwoga. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 06:04

krótki łańcuch, to czy­jaś de­finic­ja uza­leżnienia od roz­miaru wolności 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 21:51

nie uświad­czysz łagodności
tam gdzie ryby
chcą mieć ości 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 21:44

O niebo le­piej jest chwa­lić się osiągnięciami, niż planami. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 18:28

Krzyż, wchodzi w skład kręgosłupa moralnego. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • wczoraj, 13:57

Szczęście to nie wybór, raczej wybiórczość. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 11:59

Pros­ta fi­lozo­fia życia nie gwa­ran­tu­je bra­ku życiowych zakrętów. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 11:57

Człowiek swa­woli, gdy słabej woli. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 06:21
Aktywność

dzisiaj, 21:13Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:13Cris sko­men­to­wał tek­st Biało na­wiało Puchem śnieżnym ok­ry­ta Kwitnąca [...]

dzisiaj, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Coś uwiera cię w [...]

dzisiaj, 21:11Naja sko­men­to­wał tek­st Bywają prag­nienia, na które [...]

dzisiaj, 21:10Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:10yestem sko­men­to­wał tek­st lepszy cyrk w szcze­rym [...]

dzisiaj, 21:10Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Lacrimosa

dzisiaj, 21:09Pankreator sko­men­to­wał tek­st Bywają prag­nienia, na które [...]

dzisiaj, 21:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Coś uwiera cię w [...]

dzisiaj, 21:07yestem sko­men­to­wał tek­st Bywają prag­nienia, na które [...]