Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14750 aforyzmów.

Wniebowzięta, gdy wzięta. 

aforyzm • dzisiaj, 06:41

Szczęście - ta­nie wi­no upo­jenia życiem. 

aforyzm • wczoraj, 22:28

Nie pójdę do pieżmo­wania bo księża to biurokraci. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:34

Ko­tara oso­bowościowa to je­dyne tło charakteru. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • wczoraj, 16:36

Człowiek; czyjś ból. 

aforyzm • wczoraj, 14:18

Współczes­ne li­beral­ne me­dia, to kulturowy
kie­szon­ko­wy PO­rad­nik dla idiotów. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 12:22

szczy­gieł ma zda­nie - koń się śmieje 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 11:51

KOD ob­ry­wając swo­je dno - tonie
w kolejne 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 11:50

Miłosier­na: dla bliźniego, nie żałuje ciała swego. 

aforyzm • wczoraj, 06:28

Sa­mot­ność to brak miłości, dla­tego nie jest sa­mot­ny ten, kto kocha własną samotność. 

aforyzm • przedwczoraj, 22:10
Aktywność

dzisiaj, 09:42giulietka sko­men­to­wał tek­st P.S.  

dzisiaj, 09:36onejka sko­men­to­wał tek­st Umieć być ubo­gim, to [...]

dzisiaj, 09:35onejka sko­men­to­wał tek­st czasami i ka­wa gaśnie jak [...]

dzisiaj, 09:34onejka sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 09:33onejka sko­men­to­wał tek­st ... czy na­dal będziesz [...]

dzisiaj, 09:31nicola-57 sko­men­to­wał tek­st P.S.  

dzisiaj, 09:30onejka sko­men­to­wał tek­st P.S.  

dzisiaj, 09:21giulietka sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie byłem*

dzisiaj, 09:14nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Umieć być ubo­gim, to [...]

dzisiaj, 08:04adamantine sko­men­to­wał tek­st na krótko się noszę ule­gam [...]