Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14675 aforyzmów.

Często praw­dy w plot­ce więcej niż w prawdzie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 11:29

Przez dziurkę od klucza można nieraz zo­baczyć więcej niż przez ok­no na świat. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 05:51

Naj­szlachet­niej­szym mo­tywem, który skłania nas do uczes­tnic­twa w życiu pub­licznym, jest de­ter­mi­nac­ja, by nie być rządzo­nym przez podłych ludzi. Cyceron 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 15:16

Działanie wy­maga chęci. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 13:28

czas zmusza do pow­ro­tu ból przyz­wycza­ja do czasu 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 sierpnia 2018, 12:30

Co­raz częściej człowiek zaczy­na się czuć ob­co wśród swoich. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 11 sierpnia 2018, 04:29

Zam­knij oczy. Po­licz do jed­ne­go. Tak właśnie sma­kuje nies­kończo­na wieczność. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 9 sierpnia 2018, 22:58

Nie szu­kaj szczęścia, a znajdź od­wagę bo bez niej nie ma życia, szczęścia czy marzeń. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 9 sierpnia 2018, 20:51

W życiu jak w kalejdoskopie
czas zmienia wokół bar­wy
małe światełka szczęścia
uk­ry­te w codzienności

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 9 sierpnia 2018, 08:46

Świat nie skry­wa ta­jem­nic, to ludzie nie chcą z nim rozmawiać. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 8 sierpnia 2018, 20:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:54zofija do­dał no­wy tek­st Natura zaw­sze wyg­ry­wa ... naj­piękniej­sze [...]

dzisiaj, 10:19zofija do­dał no­wy tek­st W do­mu bez książek [...]

dzisiaj, 10:15zofija do­dał no­wy tek­st Najgorzej kiedy ta­lent, wy­pisze [...]

dzisiaj, 10:13zofija sko­men­to­wał tek­st Czasem przytłocze­ni og­ro­mem włas­ne­go [...]

dzisiaj, 10:08oszi3 do­dał no­wy tek­st Czasem przytłocze­ni og­ro­mem włas­ne­go [...]

dzisiaj, 10:06zofija do­dał no­wy tek­st p(r)oza życia

dzisiaj, 10:04zofija do­dał no­wy tek­st Kino - film po­winien [...]

dzisiaj, 09:52oszi3 do­dał no­wy tek­st Myślę, że człowiek święty [...]

dzisiaj, 09:36M44G do­dał no­wy tek­st Długi wier­sz o tym [...]