Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14721 aforyzmów.

Chrześci­jańska in­ten­cja, by myśleć o brzyd­kim i złym świecie, uczy­niła świat brzyd­kim i złym. Fried­rich Nietzsche 

aforyzm • dzisiaj, 05:44

Życie w cieniu poz­ba­wia blasku. 

aforyzm • dzisiaj, 04:40

Zachwy­ciła ko­lora­mi złota pani
w liściach skąpa­na dumnie
kroczy po par­ko­wych alej­kach
słońcem ma­luje kra­job­raz jesieni
po­ranną mgłą osiada na sercu

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 08:36

W przeszłości wiele też mroczności. 

aforyzm • 14 października 2018, 05:55

W złości każdym tar­gają ja­kieś namiętności. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 października 2018, 05:27

Cza­sem by­wa poniewczasie. 

aforyzm • 12 października 2018, 20:36

Każde­mu życie dro­gie. Szczególnie ce­nią je porywacze. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 11 października 2018, 19:09

Lep­szy bu­rok z ogródka, niż bu­rok ze wsi. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 października 2018, 11:28

Człowiek na­turę niszczy, by wrócić do zgliszczy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 października 2018, 03:51

Ko­bieta szu­ka mężczyz­ny, przy którym ma kompleks.
Witamin.

(afo­ryzm a la maria.anna) 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 października 2018, 15:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 18:30Cambel do­dał no­wy tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 18:16Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 17:49Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 17:36M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:35M44G sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]

dzisiaj, 15:26Papużka sko­men­to­wał tek­st Tanatos

dzisiaj, 14:07szpiek sko­men­to­wał tek­st Tanatos

dzisiaj, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]